บ่าย-ค่ำ
ทะเลแหวก เกาะห้อง เกาะปอดะ หาดถ้ำพระนาง
บ่าย-ค่ำ
ทะเลกระบี่
ครึ่งวัน, เต็มวัน
อ่าวไร่เลย์
koh lao bi le ( koh hong ) than bok khorani national park krabi thailand.
เต็มวัน
เกาะห้อง