เต็มวัน
Duration
Krabi Elephant
Destinations

โปรแกรมทัวร์ผ่อนคลายกับช้าง (ไม่ขี่ช้าง) กระบี่

เรานำเสนอ 2 โปรแกรมทางเลือกที่ตรงกับคุณ

ทุกโปรแกรมมีบริการรับส่งตามพื้นที่ ได้แก่ อ่าวนาง คลองม่วง เมืองกระบี่ และสนามบินกระบี่

โปรแกรม A – ผ่อนคลายกับช้าง (Relaxing with Elephants)

ราคา: ผู้ใหญ่ 1,700.- // เด็ก (4-7 ปี) 1,300.-

เลือกเวลา
ช่วงเช้ารถไปรับที่โรงแรม: 08.00 – 08.50 น.
ช่วงบ่ายรถไปรับที่โรงแรม: 13.00 – 13.50 น.

 • เดินไปพร้อมกับช้างในป่า พร้อมกับให้อาหารช้างไปด้วยระหว่างทาง
 • เล่นโคลน อาบสปาโคลนกับช้าง
 • อาบน้ำให้ช้างในลำธาร
 • ผลไม้สดตามฤดูกาลพร้อมบริการให้กับคุณ

โปรแกรม B – อาบน้ำให้ช้างและเรียบรู้การทำสมุนไพร (Elephants Bathing & Herb with Elephants)

ราคา: ผู้ใหญ่ 2,500.- // เด็ก (4-7 ปี) 2,000.-

เลือกเวลา
ช่วงเช้ารถไปรับที่โรงแรม: 08.00 – 08.50 น.
ช่วงบ่ายรถไปรับที่โรงแรม: 13.00 – 13.50 น.

 • เดินไปพร้อมกับช้างในป่า พร้อมกับให้อาหารช้างไปด้วยระหว่างทาง
 • เล่นโคลน อาบสปาโคลนกับช้าง
 • อาบน้ำให้ช้างในลำธาร
 • เตรียมอาหารให้ช้างและสมุนไฟรให้ช้าง
 • ผลไม้สดตามฤดูกาลพร้อมบริการให้กับคุณ

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

บริการนี้รวม :

– รถรับส่งจากโรงแรม
– น้ำดื่ม ผลไม้ เครื่องดื่ม ขนม
– ประกับภัยภัย

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง :

– ของใช้ส่วนตัว ชุดเปลี่ยนแบบสบายๆ เสื้อผ้า รองเท้าแบบลุยน้ำได้
– ผ้าขนหนู ครีมกันแดด แว่นกันแดด หมวกกันแดด
– กล้องถ่ายรูป
– กระเป๋าหรือซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์มือถือ
– เอกสารการเดินทาง / หลักฐานการชำระเงิน

 คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย
 • เด็กในที่นี้หมายถึง อายุ  4 – 11 ปี
 • กรุณาโทรตรวจสอบโปแกรมทัวร์ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะทัวร์บางโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
 • สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนการเดินทาง เพราะทัวร์บางทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง
ทัวร์ผ่อนคลายกับช้าง (ไม่ขี่ช้าง) กระบี่