ครึ่งวัน
Duration
อ่าวท่าเลน
Destinations
การเดินทาง เรือคายัค
วันที่เดินทาง ออกเดินทางทุกวัน
เวลาเดินทาง 08:00 – 17:00 น.
ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ 900 บาท
เด็ก (3 – 10 ปี) 700 บาท

โปรแกรมทัวร์พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน

1

08.00 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองกระบี่ -หาดอ่าวนาง -หาดคลองม่วง เพื่อเดินทางไปยังอ่าวท่าเลน

ในเมือง รับ 08.00 น. – 08.15 น. (ช่วงบ่าย 12.00 น. – 12.30 น.)
ในอ่าวนาง รับ 08.30 น. – 08.45 น. (ช่วงบ่าย 12.30 น. – 12.45 น.)
ทับแขก รับ 07.50 น. – 08.00 น. (ช่วงบ่าย 11.50 น. – 12.30 น.)
คลองม่วง รับ 08.00 น. – 08.15 น. (ช่วงบ่าย 12.00 น. – 12.30 น.)

2

09.00 น.

เดินทางถึง อ่าวท่าเลน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกระบี่ประมาณ 35 กิโลเมตร

 • ไฮไลท์ของอ่าวท่าเลนนั้นคือ ความงดงามของหน้าผาหินปูนที่อยู่ร่วมกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน
 • บางเวลาอาจได้พบกับฝูงสัตว์ต่างๆ อาทิ ฝูงลิงที่ออกหากินตามแนวป่า เส้นทางจะลัดเลาะตามซอกเล็ก ซอกน้อยของแนวป่าโกงกาง
 • พาท่านสำรวจลากูน (หินผาที่โอบล้อมทะเลไว้เหมือนเป็นห้อง) น้อยใหญ่มากมาย ที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายในอ่าวท่าเลน ที่รอคอยการค้นพบของนักท่องเที่ยว
 • ชมช่องแคบแคนย่อนจุดที่สวยที่สุดของอ่าวท่าเลน แนวหน้าผาหินปูนที่โอบขนาบไปตลอดทางระหว่างการพายเรือคายัค
 • สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ อ่าวท่าเลน
3

13.00 น.

เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดีภาพ

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสม ***

ราคาสำหรับหมู่คณะ / เหมาลำ
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือต้องการใช้จัดโปรแกรมนี้แบบเหมาลำ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคา
สิ่งที่รวมกับโปรแกรมทัวร์
บริการรถรับ-ส่ง จากที่พัก มัคคุเทศก์มืออาชีพ
อุปกรณ์พายเรือ เสื้อชูชีพ
ค่าบริการเรือคายัค เครื่องดื่ม
ขนมและผลไม้ ประกันอุบัติเหตุ
สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย
กล้องถ่ายรูป โลชั่นกันแดด
แว่นตากันแดดและหมวก ผ้าขนหนู
ถุงหรือซองกันน้ำ งบใช้จ่ายส่วนตัว

คำแนะนำเพิ่มเติม

เวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย

เด็กและหญิงมีครรภ์
ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและคลื่นอาจกระแทกได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

การพายเรือ
มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ จะทำการสอนวิธีการใช้อุปกรณ์และการพายเรือคายัค (เรือแคนู) ก่อนออกพายเรือเพื่อไปชมป่าโกงกางที่สวยงามและสมบูรณ์

อาหารและเครื่องดื่ม
มีน้ำเปล่าให้คนละ 1 ขวด แต่ไม่มีอาหารรวมอยู่ในโปรแกรมนี้ หากต้องการเพิ่มอาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง) เพิ่มท่านละ 60 บาท


วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง