ทัวร์ One Day Trip

เช้า-บ่าย
กระบี่
เต็มวัน
ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ หาดถ้ำพระนาง
บ่าย-ค่ำ
ทะเลแหวก เกาะห้อง เกาะปอดะ หาดถ้ำพระนาง
บ่าย-เย็น, เต็มวัน
ทะเลกระบี่
ครึ่งวัน, เต็มวัน
ทะเลกระบี่