เต็มวัน
Duration
หมู่เกาะพีพี
Destinations
การเดินทาง เรือเร็ว
วันที่เดินทาง ออกเดินทางทุกวัน
เวลาเดินทาง 08:00 – 16:00 น.
ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ 1400 บาท
เด็ก (3 – 10 ปี) 1200 บาท

*ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ /คนไทย


 

โปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว

07.50 – 08.30 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองกระบี่ -หาดอ่าวนาง -หาดคลองม่วง เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ

08.30 – 09.00 น.

เช็คอินที่ท่าเรือ เพื่อ เอาประกันภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง

09.00 น.

เริ่มการเดินทางโดยเรือเร็ว บนเรือมีบริการน้ำดื่ม เสื้อชูชีพ และ อุปกรณ์ดำน้ำ เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

10.00 น.

เดินทางถึง เกาะพีพีเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพีพี

 •  แวะชม อ่าวมาหยา อ่าวที่งดงามที่สุดของเกาะพีพีเล เพราะเป็นเวิ้งอ่าวใหญ่โอบล้อมด้วยแนวหน้าผาจน ลักษณะของอ่าวมาหยา จะคล้ายกับทะเลใน Lagoon มีภูเขาล้อมรอบคล้ายกลายเป็นอาณาจักรส่วนตัว ภายในอ่าวน้ำทะเลเป็น สีมรกต ใสมีหาดทรายขาวสะอาดผืนใหญ่ทอดตัวเป็นแนวยาวด้านใน สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งของอ่าวมาหยา คือเม็ดทราย ที่ขาวละเอียด และอ่อนนุ่มเหมือนผงแป้ง
 • อ่าวโล๊ะซามะ จุดดำน้ำดูปะการังทึ่สวยงาม ณ จุดนี้ท่านจะได้ชมฝูงปลาน้อย-ใหญ่หลากหลายชนิด
 • อ่าวปิเละ นำท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ของอ่าวปิเละ (บริเวณนี้เป็นเขตห้ามเล่นน้ำ) ซึ่งเป็นอ่าวที่มีลักษณะเป็นส่วนเว้าของเกาะเข้าเป็นห้องขนาดใหญ่มีโขดหินผาสูงชัน เมื่อลึกเข้าไปด้านในหุบเขาดูคล้ายทะเลสาบ มีชื่อว่า ปิเละ หรือ ทะเลใน ซึ่งทะเลส่วนนี้มีหน้าผารายล้อมเกือบจะเป็นวงกลม น้ำทะเลจะเป็นสีฟ้าอมเขียว น้ำใสนิ่ง และด้วยความใสสะอาดของน้ำทะเลยังสามารถมองเห็นปะการังที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
 • ถ้ำไวกิ้ง แวะชมและถ่ายภาพบริเวณถ้ำไวกิ้ง ที่มีประวัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในถ้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของนกนางแอ่น โดยมีบริษัทฯเอกชนได้รับสัมปทานรังนก จุดเด่นของถ้ำแห่งนี้คือเป็นถ้ำกลางทะเลที่ผนังถูกประดับด้วยภาพเขียนเรือสำเภาอายุเก่าแก่ อันเป็นที่มาของชื่อถ้ำไวกิ้ง แห่งเกาะพีพี กระบี่

12.00 น.

พักรับประทานอารกลางวันบน เกาะพีพีดอน (ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่) และให้นักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น.

ออกเดินทางกันต่อสู่ อ่าวลิง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์ หลากสายพันธุ์ที่งดงามมาก ๆ และชมฝูงปลาสวยงามนานาชนิดที่แหวกว่ายรอบ ๆ ตัวท่าน

15.00 น.

เกาะไม้ไผ่ บรรยากาศของเกาะไม้ไผ่เงียบสงบ มีน้ำทะเลใสมากมีหาดทรายสวยงาขาวละเอียดม และเป็นเกาะที่มีแนวปะการังที่สวยงาม เหมาะสำหรับมาดำน้ำดูความสวยงามของโลกใต้ทะเลเป็นที่สุด

16.00 น.

เดินทางกลับสู่อ่าวพระนาง พร้อมส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และน้ำขึ้น-น้ำลง ของแต่ละวัน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

Include

 • อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บุฟเฟต์ร้านอาหาร ) บนเกาะพีพีดอน
 • น้ำดื่ม เย็นๆ ตลอดการเดินทาง
 • ผลไม้ ตามฤดูกาล
 • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากและท่อหายใจ
 • เสื้อชูชีพ ไซส์มาตรฐาน -มัคคุเทศก์มืออาชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • รถ รับ/ส่ง จากโรงแรม ในเขตอ่าวนาง หาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวน้ำเมา และตัวเมืองกระบี่


คำแนะนำเพิ่มเติม

เวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย

เด็กและหญิงมีครรภ์
ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและคลื่นอาจกระแทกได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ตำแหน่งที่นั่งบนเรือ
เนื่องจากในบางช่วงเวลาสภาพอากาศและสภาพทะเลอาจแปรปรวนและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้ท่านนั่งในส่วนกลางหรือค่อนไปทางท้ายของเรือ เพื่อลดแรงกระแทก และการโคลงของเรือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและลดอาการเมาเรือได้
* หากลูกค้าท่านใดที่เคยเมาเรือมาก่อน ต้องการยา ขอให้แจ้งกับมัคคุเทศก์ได้ทันที

อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากท่านใดไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ แต่ทางบริษัทได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นได เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน


 

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว