“วัดถ้ำเสือ” (Tiger Cave Temple / Watthumsua) วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่ และเลื่องลือไปยังจังหวัดใกล้เคียง อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 5-6 กิโลเมตร ส่วนชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานกันว่า ในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ด้วยหลักฐานที่พบ และปรากฎอยู่บนหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของการผันเปลี่ยนมาเป็นวัดนั้น ว่ากันว่ามาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฎิบัติธรรมได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ และมีชาวบ้านศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัดในเวลาต่อมา