เกาะไม้ไผ่ / เกาะไผ่ (Koh Mai Phai / Koh Phai / Bamboo Island) มีลักษณะเป็าเกาะไข่ดาวขนาดเล็กอยู่กลางทะเลอันดามันในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี อยู่ห่างจากฝั่งกระบี่ประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากเกาะพีพีประมาณ 3 กิโลเมตร หากใช้เส้นทางไปเกาะพีพีจะเดินทางถึงเกาะไม้ไผ่ / เกาะไผ่ก่อน