เต็มวัน
Duration
หมู่เกาะสุรินทร์
Destinations

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ นำท่านชมความงามทั้งทางทะเลและทางวัฒนธรรม โดยหมู่เกาะสุรินทร์ประกอบด้วยเกาะสุรินทร์เหนือ และ เกาะสุรินทร์ไต้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหมู่เกาะที่เหมาะกับการดำน้ำตื้นมากที่สุด เนื่องจากมีปะการังน้ำตื้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับน้ำทะเลใสสีฟ้าและสีเขียวมรกต ที่คอยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่นิยมการดำน้ำชมปะการังหลั่งไหลมาที่นี่ อีกทั้งหมู่เกาะสุรินทร์ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาวมอแกน ที่เคยล่องเรือไปในทะเลจนได้ฉายาว่า sea gypsy


 

ราคาทัวร์เกาะสุรินทร์

จากเขาหลักและภูเก็ต
ผู้ใหญ่ 3,500 บาท / เด็ก 2,500 บาท

*ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ แล้ว


 

โปรแกรมทัวร์เกาะสุรินทร์

08.00
รับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือ ทำการเช็กอิน รับประทานอาหารเช้า และเลือกอุปกรณ์ดำน้ำ

09.00
ออกเดินทางออกจากท่าเรือ เดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์

10.20
เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่ 1 ณ ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด และเดินทางสู่หมู่บ้านมอแกน ชมวิถึชีวิตบ้านเรือ และอุดหนุนของที่ระลึกจากฝีมือชาวบ้าน

12.00
รับประทานอาหาร ณ ที่ทำการอุทยานฯ เซ็ตอาหารไทย พร้อมเครื่องดื่มและผลไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30
เดินทางไปยังจุดดำน้ำตื้นจุดที่ 2 ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน

14.30
ดำน้ำจุดที่ 3 ณ อ่าวสับปะรด หรืออ่าวเต่า

15.30
เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือ

17.00
เดินทางถึงท่าเรือ

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และน้ำขึ้น-น้ำลง ของแต่ละวัน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

Include

 • รถรับส่ง ไป-กลับ ท่าเรือ โรงแรม
 • เรือสปีดโบ้ท ไป-กลับ
 • อาหารกลางวัน – ปิ่นโตเซ็ต + ซีฟู้ด
 • ผลไม้ และเครื่องดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ท่อหายใจ, ตีนกบ และเสื้อชูชีพ)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ผ้าขนหนูชายหาด
 • เสื่อนอนเล่นชายหาด
 • ตระกร้าชายหาด

 


สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

แว่นกันแดด, หมวก, ครีมกันแดด , กล้อง และ เสื้อแขนยาว

 คำแนะนำเพิ่มเติม

เวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย

เด็กและหญิงมีครรภ์
ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและคลื่นอาจกระแทกได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ตำแหน่งที่นั่งบนเรือ
เนื่องจากในบางช่วงเวลาสภาพอากาศและสภาพทะเลอาจแปรปรวนและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้ท่านนั่งในส่วนกลางหรือค่อนไปทางท้ายของเรือ เพื่อลดแรงกระแทก และการโคลงของเรือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและลดอาการเมาเรือได้
* หากลูกค้าท่านใดที่เคยเมาเรือมาก่อน ต้องการยา ขอให้แจ้งกับมัคคุเทศก์ได้ทันที

อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากท่านใดไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ แต่ทางบริษัทได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นได เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน


 

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง