เต็มวัน
Duration
หมู่เกาะสิมิลัน
Destinations

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ทริปนี้นำท่านเข้าชมความสวยงามตระการตาของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ในคาบสมุทรอันดามัน โดยหมู่เกาะสิมิลันประกอบไปด้วย 9 เกาะ ได้แก่ เกาะหนึ่ง หรือ เกาะหูยง, เกาะสอง หรือ เกาะปายัง, เกาะสาม หรือ เกาะปาหยัน, เกาะสี่ หรือ เกาะเมี่ยง, เกาะห้า, เกาะหก, เกาะเจ็ด หรือ เกาะปายู, เกาะแปด หรือ เกาะสิมิลัน, เกาะเก้า หรือ เกาะบางู ซึ่งทริปนี้จะนำท่านไปยังเกาะสี่ เกาะเจ็ด เกาะเก้า และ เกาะแปด เท่านั้น นอกนั้นสำหรับเกาะอื่นๆ ทางอุทยานฯ สงวนไว้เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล

การท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันนั้น มีกิจกรรมกรรมหลากหลาย ได้แก่ การดำน้ำตื้น การเดินชมป่าชายหาด การพักผ่อนริมชายหาด และ การขึ้นไปชมจุดชมวิวหินเรือใบอันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน โดยเฉพาะ ความใสของน้ำทะเลสีฟ้า และ หาดทรายขาวราวแป้ง ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลมายังเกาะสิมิลันมากมาย

ปี 2561 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้ถูกประกาศจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าชมได้เพียงวันละ 3,325 คน และ ต้องจองก่อนล่วงหน้าโดยใช้รายละเอียดตามพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน เพื่อรักษาธรรมชาติของคนไทยเอาไว้


 

ราคาทัวร์เกาะสิมิลัน Luxury Trip

จากเขาหลัก
ผู้ใหญ่ 3,500 บาท / เด็ก 2,500 บาท

จากภูเก็ต
ผู้ใหญ่ 3,900 บาท / เด็ก 2,700 บาท

จากกระบี่
ผู้ใหญ่ 4,300 บาท / เด็ก 3,200 บาท

*ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ แล้ว


 

โปรแกรมทัวร์เกาะสิมิลัน

08.00
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ท่าเรือส่วนตัว ลูกค้าทำการเช็กอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม

09.00
เดินทางออกจากท่าเรือ โดยเรือสปีดโบ้ท

10.20
เดินทางถึงเกาะสี่ (เกาะเมี่ยง) เล่นน้ำดูปลา ปะการัง ชมทัศนียภาพอันสวยงามและหาดทรายที่ขาวบริสุทธิ์

11.30
เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) ณ เกาะสี่

12.00
เดินทางออกจากเกาะสี่ มุ่งหน้าสู่เกาะเจ็ด (เกาะปายู) เล่นน้ำ ดูปลา ปะการังสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งใต้ท้องทะเล

13.00
สนุกกับการดำน้ำเกาะเก้า (เกาะบางู) ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิด

14.00
ชมทัศนียภาพบนชายหาด ณ เกาะแปด (เกาะสิมิลัน) อ่าวเกือกม้าและชมหินเรือใบอันเป็นสัญญาลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลันดินแดนสวรรค์ ที่มีหาดทรายขาวละเอียดดุจดังนมผงและน้ำที่ใสราวกระจก

15.00
ออกเดินทางจากเกาะแปดกลับสู่ท่าเรือ

16.30
ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ รับประทานของว่างและเครื่องดื่มพร้อมกับส่งลูกค้ากลับสู่โรงแรม

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และน้ำขึ้น-น้ำลง ของแต่ละวัน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

Include

 • รถรับส่ง ไป-กลับ ท่าเรือ โรงแรม
 • เรือสปีดโบ้ท ไป-กลับ
 • อาหารกลางวัน – ปิ่นโตเซ็ต + ซีฟู้ด
 • ผลไม้ และเครื่องดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ท่อหายใจ, ตีนกบ และเสื้อชูชีพ)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ผ้าขนหนูชายหาด
 • เสื่อนอนเล่นชายหาด
 • ตระกร้าชายหาด

 


สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

แว่นกันแดด, หมวก, ครีมกันแดด , กล้อง และ เสื้อแขนยาวคำแนะนำเพิ่มเติม

เวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย

เด็กและหญิงมีครรภ์
ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและคลื่นอาจกระแทกได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ตำแหน่งที่นั่งบนเรือ
เนื่องจากในบางช่วงเวลาสภาพอากาศและสภาพทะเลอาจแปรปรวนและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้ท่านนั่งในส่วนกลางหรือค่อนไปทางท้ายของเรือ เพื่อลดแรงกระแทก และการโคลงของเรือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและลดอาการเมาเรือได้
* หากลูกค้าท่านใดที่เคยเมาเรือมาก่อน ต้องการยา ขอให้แจ้งกับมัคคุเทศก์ได้ทันที

อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากท่านใดไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใดได้ หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ แต่ทางบริษัทได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นได เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน


 

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง