ครึ่งวัน, เต็มวัน
Duration
บ้านสองแพรก พังงา
Destinations

โปรแกรมทัวร์ล่องแก่ง, ขับ ATV, นั่งช้าง,
เล่นกีฬาผาดโผน บ้านสองแพรก จ.พังงา

ทัวร์นี้มีบริการที่หลากหลายกิจกรรม เป็นทัวร์ในรูปแบบกีฬาผาดโผนหลาบประเภท เช่น ขับรถเอทีวี, Flying fox, ปีนบันไดเชือก, Jungle net climbing, และ Abseiling adventure ทดสอบความแข็งแรงของร่างกายพร้อมกับชมความงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของป่าเขตร้อนที่พังงา

โดยทัวร์นี้ เหมาะสมสำหรับทั้งผู้เริ่มต้น และ นักล่องแก่งซึ่งมีประสบการณ์แล้ว เรามีตัวเลือก 5 ทริปเพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

7 โปรแกรมทางเลือกสำหรับนักผจญภัย:

 • โปรแกรม A : ล่องแก่ง (5 กม.) + เดินป่า + ขี่ช้าง + Flying fox
 • โปรแกรม B : ล่องแก่ง (5 กม.) + เดินป่า + ขับรถ ATV + Flying fox
 • โปรแกรม C : ล่องแก่ง (5 กม.) + เดินป่า + ขับรถ ATV + ขี้ช้าง + Flying fox
 • โปรแกรม D : ล่องแก่ง (5 กม.) + ขับรถ ATV (1 ชม.)
 • โปรแกรม E : ล่องแก่ง (9 กม.) + เดินป่า + ขี้ช้าง
 • โปรแกรม F : ล่องแก่ง (9 กม.) + เดินป่า + ขับรถ ATV
 • โปรแกรม G : ล่องแก่ง (9 กม.) + ขับรถ ATV (1 ชม.)

 

โปรแกรม A : ล่องแก่ง + เดินป่า + ขี่ช้าง + Flying fox

ราคา: ผู้ใหญ่ 2,600 บาท // เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 2,400 บาท

 • 07.30-08.00 น. – รับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่ จากนั้นนำท่าน เข้าสู่จังหวัดพังงา แวะชมถ้ำลิง
 • เดินทางถึงแคมป์ ต้อนรับท่านด้วยอาหารว่างจากนั้นท่านรับพังการบรรยายความปลอดภัยและหลักการล่องแก่ง
 • ล่องแก่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
 • เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้ตามฤดูกาลและเครื่องดื่มกลางป่า
 • เดินป่าค้นหาน้ำตกกลางธรรมชาติ
 • ขี้ช้างชมป่าดิบชื้น 30 นาที
 • เล่นกีฬาผาดโผน ฟลายอิ้งฟ็อกซ์ (Flying fox)
 • ส่งท่านกลับสู่ที่พัก 16.00 – 17.30 น.

โปรแกรม B : ล่องแก่ง + เดินป่า + ขับรถ ATV + Flying fox

ราคา: ผู้ใหญ่ 3,000 บาท // เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 2,800 บาท

 • 07.30-08.00 น. – รับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่ จากนั้นนำท่าน เข้าสู่จังหวัดพังงา แวะชมถ้ำลิง
 • เดินทางถึงแคมป์ ต้อนรับท่านด้วยอาหารว่างจากนั้นท่านรับพังการบรรยายความปลอดภัยและหลักการล่องแก่ง
 • ล่องแก่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
 • เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้ตามฤดูกาลและเครื่องดื่มกลางป่า
 • เดินป่าค้นหาน้ำตกกลางธรรมชาติ
 • ขับรถ ATV ลุยป่าดงดิบ 30 นาที
 • เล่นกีฬาผาดโผน ฟลายอิ้งฟ็อกซ์ (Flying fox)
 • ส่งท่านกลับสู่ที่พัก 16.00 – 17.30 น.

โปรแกรม C : ล่องแก่ง + เดินป่า + ขับรถ ATV + ขี้ช้าง + Flying fox

ราคา: ผู้ใหญ่ 3,400 บาท // เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 3,200 บาท

 • 07.30-08.00 น. – รับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่ จากนั้นนำท่าน เข้าสู่จังหวัดพังงา แวะชมถ้ำลิง
 • เดินทางถึงแคมป์ ต้อนรับท่านด้วยอาหารว่างจากนั้นท่านรับพังการบรรยายความปลอดภัยและหลักการล่องแก่ง
 • ล่องแก่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
 • เดินป่าค้นหาน้ำตกกลางธรรมชาติ
 • ขับรถ ATV ลุยป่าดงดิบ 30 นาที
 • เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้ตามฤดูกาลและเครื่องดื่มกลางป่า
 • ขี้ช้างชมป่าดิบชื้น 30 นาที
 • เล่นกีฬาผาดโผน ฟลายอิ้งฟ็อกซ์ (Flying fox)
 • ส่งท่านกลับสู่ที่พัก 16.00 – 17.30 น.

โปรแกรม D : ล่องแก่ง + ขับรถ ATV

ราคา: ผู้ใหญ่ 3,800 บาท // เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 3,600 บาท

 • 07.30-08.00 น. – รับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่ จากนั้นนำท่าน เข้าสู่จังหวัดพังงา แวะชมถ้ำลิง
 • เดินทางถึงแคมป์ ต้อนรับท่านด้วยอาหารว่างจากนั้นท่านรับพังการบรรยายความปลอดภัยและหลักการล่องแก่ง
 • ล่องแก่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
 • เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้ตามฤดูกาลและเครื่องดื่มกลางป่า
 • ขับรถ ATV ลุยป่าดงดิบ 1 ชั่วโมง
 • ส่งท่านกลับสู่ที่พัก 16.00 – 17.30 น.

โปรแกรม E : ล่องแก่ง (9 กม.) + เดินป่า + ขี้ช้าง

ราคา: ผู้ใหญ่ 3,800 บาท // เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 3,600 บาท

 • 07.30-08.00 น. – รับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่ จากนั้นนำท่าน เข้าสู่จังหวัดพังงา แวะชมถ้ำลิง
 • เดินทางถึงแคมป์ ต้อนรับท่านด้วยอาหารว่างจากนั้นท่านรับพังการบรรยายความปลอดภัยและหลักการล่องแก่ง
 • ล่องแก่งระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • เดินป่าค้นหาน้ำตกกลางธรรมชาติ
 • เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้ตามฤดูกาลและเครื่องดื่มกลางป่า
 • ขี้ช้างชมป่าดิบชื้น 30 นาที
 • ส่งท่านกลับสู่ที่พัก 16.00 – 17.30 น.

โปรแกรม F : ล่องแก่ง (9 กม.) + เดินป่า + ขับรถ ATV

ราคา: ผู้ใหญ่ 4,200 บาท // เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 4,000 บาท

 • 07.30-08.00 น. – รับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่ จากนั้นนำท่าน เข้าสู่จังหวัดพังงา แวะชมถ้ำลิง
 • เดินทางถึงแคมป์ ต้อนรับท่านด้วยอาหารว่างจากนั้นท่านรับพังการบรรยายความปลอดภัยและหลักการล่องแก่ง
 • ล่องแก่งระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • เดินป่าค้นหาน้ำตกกลางธรรมชาติ
 • เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้ตามฤดูกาลและเครื่องดื่มกลางป่า
 • ขับรถ ATV ลุยป่าดงดิบ 30 นาที
 • ส่งท่านกลับสู่ที่พัก 16.00 – 17.30 น.

โปรแกรม G : ล่องแก่ง (9 กม.) + ขับรถ ATV

ราคา: ผู้ใหญ่ 4,600 บาท // เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 4,400 บาท

 • 07.30-08.00 น. – รับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่ จากนั้นนำท่าน เข้าสู่จังหวัดพังงา แวะชมถ้ำลิง
 • เดินทางถึงแคมป์ ต้อนรับท่านด้วยอาหารว่างจากนั้นท่านรับพังการบรรยายความปลอดภัยและหลักการล่องแก่ง
 • ล่องแก่งระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้ตามฤดูกาลและเครื่องดื่มกลางป่า
 • ขับรถ ATV ลุยป่าดงดิบ 1 ชั่วโมง
 • ส่งท่านกลับสู่ที่พัก 16.00 – 17.30 น.

 


*** รายการโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับสถานที่หรือเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ***


 

 

บริการนี้รวม :

– การเรียนรู้ความปลอดภัยและหลักการล่องแก่งเบื้องต้น
– ค่าธรรมเนียมสถานที่
– อาหารเที่ยง
– ผู้ควบคุมดูแลผู้ชำนาญงาน
– พนักงานประจำจุดเสี่ยงต่างๆ
– รถรับส่งโรงแรมจากกระบี่-แคมป์
– น้ำดื่ม ผลไม้ เครื่องดื่ม ขนม
– อุปกรณ์ต่างๆ
– ประกับภัยอุบัติเหตุ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง :

– ของใช้ส่วนตัว ชุดเปลี่ยนแบบสบายๆ เสื้อผ้า รองเท้าแบบลุยน้ำได้
– ผ้าขนหนู ครีมกันแดด แว่นกันแดด หมวกกันแดด
– กล้องถ่ายรูป
– กระเป๋าหรือซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์มือถือ
– เอกสารการเดินทาง / หลักฐานการชำระเงิน


 

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และเวลาอาจคลาดเคลื่อนตามเอกสารยืนยันเล็กน้อย
 • เด็กในที่นี้หมายถึง อายุ  4 – 11 ปี
 • กรุณาโทรตรวจสอบโปแกรมทัวร์ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะทัวร์บางโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
 • สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนการเดินทาง เพราะทัวร์บางทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้

วิธีการจองทัวร์

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0895868058
อีเมล trip.attractive@gmail.com

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

 • ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต
  ** ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • อีเมล
 • โรงแรม ที่พัก ห้อง