“อ่าวมาหยา” (Maya Bay) เป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเกาะพีพีเล ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งหลายสิบกิโลเมตรอ่าวมาหยาเกิดขึ้นด้วยกระบวนการเดียวกันกับอ่าวปิเละ (Pileh Island) โดยเกิดจากส่วนหนึ่งของหน้าผาที่โอบล้อมพังทลายกลายเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ แหว่งเป็นเวิ้งอ่าวเชื่อมต่อกับทะเลภายนอกทำให้น้ำทะเลไหลเวียนเข้าออกได้ดี

“เกาะพีพี” (Phi Phi Island) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราที่อยู่ห่างจากชายฝั่งกระบี่ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งในตำบลอ่าวนาง เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะแห่งนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ” คำว่า “ปูเลา” แปลว่า เกาะ ส่วนคำว่า “ปิอาปิ” แปลว่า ต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และต้นโกงกาง ต่อมาถูกเรียกว่า “ต้นปีปี” เมื่อวันเวลาผ่านไปภายหลังเสียงได้เพี้ยนกลายเป็น “พี พี” จนถึงปัจจุบัน