“เกาะปอดะ” (Poda Island) เป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก และงดงามแห่งทะเลกระบี่ มีพื้นที่แสนน่ารักประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากหาดอ่าวนางเพียง 8 กิโลเมตร หากยืนอยู่ริมหาดอ่าวนาง หรือหาดพนรัตน์ธาราแล้วมองออกไปในทะเลจะเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริวณใกล้ๆ กัน เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนั้นคือ “เกาะปอดะ” (Poda Island) ส่วนเกาะใกล้ๆ กัน ได้แก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และเกาะไก่