“อ่าวมาหยา” (Maya Bay) เป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเกาะพีพีเล ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งหลายสิบกิโลเมตรอ่าวมาหยาเกิดขึ้นด้วยกระบวนการเดียวกันกับอ่าวปิเละ (Pileh Island) โดยเกิดจากส่วนหนึ่งของหน้าผาที่โอบล้อมพังทลายกลายเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ แหว่งเป็นเวิ้งอ่าวเชื่อมต่อกับทะเลภายนอกทำให้น้ำทะเลไหลเวียนเข้าออกได้ดี