“น้ำตกร้อน” (Hot Spring Waterfall ) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองท่อม บริเวณบ้านบางคราม-บ้านบางเตียว จังหวัดกระบี่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์จากตัวอำเภอเมืองกระบี่ไปตามถนนเพชร เกษม(กระบี่-ตรัง) ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอคลองท่อมให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4038 จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนสุขาภิบาล2 อีกประมาณ12 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกร้อนโดยในระหว่างทางไปน้ำตกร้อนจะมีป้ายบอกทางไว้เป็นระยะๆ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 8.30น. – 18.00น. ของทุกวัน