ทัวร์พายเรือคายัค ชมต้นน้ำคลองหนองทะเล + ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทัวร์พายเรือคายัค ชมต้นน้ำคลองหนองทะเล + ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทัวร์พายเรือคายัค ชมต้นน้ำคลองหนองทะเล + ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว