บริการรถตู้/เก๋ง พร้อมคนขับ

 

 

        ราคารถรับส่งต้นทางจากสนามบินกระบี่                                                    ราคา
              ปลายทาง                    แท็กซี่                     รถตู้                    รถบัส
              เมืองกระบี่                    390                      590    เหมารรถบัสติดต่อเจ้าหน้าที่
              อ่าวนาง                    490                      590
              คลองม่วง                    790                      890
              ทับแขก                    900                      1200
              ท่าเรือนพรัตร์ธารา                    490                      590
              อ่าวท่าเลน                    900                      1200
              เกาะลันตา(รวมค่าแพ1-4ท่าาน)                    2300                      2500
              ภูเก็ต                    2900                      3500
              พังงา                    2800                      3200
              หาดยาว                    490                      590
       ราคารถรับส่งต้นทางจากตัวเมืองวกระบี่                                                    ราคา
             ปลายทาง                   แท็กซี่                    รถตู้                   รถบัส
            สนามบินกระบี่                    400                     500   เหมารถบัสติดต่อเจ้าหน้าที่
            สนามบินภูเก็ต                    2700                     2900
            อ่าวนาง                    450                     550
            หาดคลองม่วง                    600                     700
            หาดทับแขก                    700                     800
            อ่าวท่าเลน                    900                     1100
            เกาะลันตา(รวมแพ1-4ท่าน)                    2400                     2600
            ภูเก็ต,ปาตอง,ตัวเมือง                   2900                     3000
            พังงา                   2900                     3000
            ท่าเรือดอนสัก                   3800                     4000
            ตรัง                  2500                     2800
            หาดใหญ่                   5000                     5500
      ราคารถรับส่งต้นทางจากอ่าวนาง                                                                ราคา
            ปลายทาง                  แท็กซี่                    รถตู้                  รถบัส
             สนามบินกระบี่                   490                      590   เหมารถบัสติดต่อเจ้าหน้าที่
             สนามบินภูเก็ต                   2700                      2900
             เมืองกระบี่                   450                      550
             หาดคลองม่วง                   400                      450
             หาดทับแขก                   500                      600
             อ่าวท่าเลน                   900                      1000
             เกาะลันตา                   2500                      2700
            ภูเก็ต,ปาตอง,ตัวเมือง                   2900                      3000
            พังงา,เขาหลัก                   2900                      3000
            ท่าเรือดอนสัก                   3800                     4000
            ตรัง                   2500                     2800
            หาดใหญ่                  5000                     5500
      ราคารถรับส่งต้นทางจากทับแขก                                                                 ราคา
           ปลายทาง                 แท็กซี่                    รถตู้                    รถบัส
            สนามบินกระบี่                  850                     1100   เหมารถบัสติดต่อเจ้าหน้าที่
            สนามบินภูเก็ต                  2800                     3000
            เมืองกระบี่                  700                     750
            หาดคลองม่วง                  250                     300
            อ่าวนาง                  500                     550
            อ่าวท่าเลน                  900                     1000
            เกาะลันตา(รวมค่าแพ1-4ท่าน)                  3000                     3200
            ภูเก็ต,ปาตอง,ตัวเมือง                  3000                     3200
            พังงา,เขาหลัก                  3000                     3200
            ท่าเรือดอนสัก                  3900                     4200
            ตรัง                  2600                     2900
            หาดใหญ่                  5200                     5900